Kit Digital PIMES

Kit Digital

Kit Digital és un programa d'ajudes finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, i que té com a objectiu la digitalització de Pimes i autònoms. Kit Digital està emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

En què consisteix?

Les empreses amb menys de 50 treballadors i els autònoms podeu sol·licitar ajuts econòmics que us permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals i triar les que millor s'adapten a les vostres necessitats.

L’ajut es rep en forma de bo, que cobrarà l’empresa proveïdora (agent digitalitzador). Depenent de la mida de la vostra empresa podreu accedir als següents ajuts màxims:

De 10 a 50 empleats 12.000 €
De 3 a 10 empleats 6.000 €
De 0 a 3 empleats 2.000 €

Com es sol·licita?

Per sol·licitar del teu bo digital has de seguir les següents passes:

 1. Registra't a http://www.acelerapyme.es completa el test d'autodiagnòstic.
 2. Consulta el catàleg de solucions digitals, on podràs triar una o diverses de les quals ofereixen els agents digitalitzadors, tenint en compte la quantitat màxima que pots rebre segons la mida de la teva empresa.
 3. Sol·licita l'ajuda Kit Digital en la seu electrònica de Red.es (https://red.es/es). Completa el formulari.
 4. Un cop rebis la confirmació de l’ajut, posa't en contacte amb People Centered Solutions. Subscriurem un acord de prestació de solucions digitals i podràs començar el teu canvi digital. No hauràs de fer cap pagament. Nosaltres cobrarem el bo un cop finalitzada i justificada l’actuació.

Podeu descarregar-vos la guia ràpida del Kit Digital.

Les nostres solucions

A People Centered Solutions us podem ajudar en el procés de sol·licitud i us podem oferir solucions personalitzades en set de les categories que ofereix el Kit Digital:

Sol·licita'ns informació

T'ajudem a trobar la millor solució pel teu cas


Lloc web i presència a internet

Funcionalitats i serveis:

 • Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la pime.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats.
 • Web responsive: funcionals en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Autogestionable: proveïda d’ una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que pugi ser autònom a l'hora de modificar el contingut de les seues pàgines web, sense necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Lloc web i presència a internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Comerç electrònic

Funcionalitats i serveis:

 • Creació de la botiga online o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d'un catàleg mitjançant l'alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències serà d'almenys 100 referències de productes, llevat que la pime no disposi d'aquest número.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny Responsive: la solució de E-Commerce dissenyada serà funcional en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: El disseny amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: proveïda d’ una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que pugi ser autònom a l'hora de modificar el contingut de les seues pàgines web, sense necessitat de recórrer al suport de l'empresa proveïdora.
 • Formes d'enviament: configuració i integració de mètodes d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga online.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Comerç electrònic 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Gestió de xarxes socials

Funcionalitats i serveis:

 • Social Media Plan: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi a aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats en l'estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l'agent digitalitzador d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Gestió de xarxes socials 2.000 € 2.500 € 2.500 €

Gestió de clients

Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquestes hores es determinen de la següent forma:

 • Segment I (de 10 a menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segments II (de 3 a menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Gestió de Clients potencials (Leads): la solució permetrà que es puguin donar d'alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la seva gestió comercial amb l'objectiu de convertir-los en clients. La solució inclou la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: la solució gestiona totes les oportunitats de negoci que comporten l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, la solució contempla l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ofereix la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ofereix solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i uns altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció del perfil de l'usuari de la solució. Genera informes per al seguiment i monitoratge de l'activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostren, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució permet visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució ha inclou un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a l'activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
 • Disseny Responsive: la interfície és funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d'APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l'empresa.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Gestió de clients 2.000 € (1 usuari) 2.000 € (1 usuari) 4.000 € (3 usuari)

Business Intelligence i analítica

Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (de 10 a menys de 50 empleats): 70 hores de parametrització.
 • Segments II (de 3 a menys de 10 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segments III (de 0 a menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permet l'accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: la solució proveeix una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permet crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: la solució permet l’exportació de dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Business Intelligence i analítica 1.500 € (1 usuari) 2.000 € (1 usuari) 4.000 € (3 usuari)

Gestió de processos

Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (de 10 a menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segments II (de 3 a menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució permet la digitalització i/o automatització de processos com ara:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
 • Actualitzable: la solució és actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució pot adaptar-se als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial de la pime. Compliment: la solució permet que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Gestió de processos 500 € (1 usuari) 2.000 € (3 usuaris) 6.000 € (10 usuaris)

Serveis i eines d’oficina virtual

Funcionalitats i serveis:

 • Col·laboració en equips de treball: la solució permet una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de manera col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar d'eines per a la interacció dels equips en els processos d'ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.
 • Emmagatzemar i compartir arxius: la solució proveeix 1 TB d'emmagatzematge.
 • Compatibilitat amb dispositius mòbils.
 • Calendari i agenda: la solució permet organitzar un calendari i les tasques previstes.
PREUS
  0-3 empleats 4-9 empleats 10-50 empleats
Serveis i eines d'oficina virtual 250 €/usuari (fins 2 usuaris) 250 €/usuari (fins 9 usuaris) 250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Logos Kit Digital